RAND CORPORATION – rola instytucji naukowo-badawczych w zalczaniu terroryzmu

Terroryzm międzynarodowy w swojej obecnej postaci jest jednym z najbardziej dynamicznych i zmiennych zjawisk, jakie obserwujemy w międzynarodowym otoczeniu państw. Jest jednocześnie jednym z najpoważniejszych zagrożeń, przed którymi współczesne państwa stoją. Dlatego właśnie służby i instytucje odpowiedzialne za przeciwdziałanie terroryzmowi stawiają czoła jednemu z najważniejszych wyzwań, przed jakimi kiedykolwiek przyszło im stanąć. Wiąże się to nie tylko z dynamiką i zmiennością terroryzmu, ale także z wyjątkową interdyscyplinarnością tego zjawiska, które istnieje na płaszczyźnie przestępczości zorganizowanej,

więcej
Opublikowany 08.01.2009 | 2 komentarze | Artykuł w: Terroryzm międzynarodowy

Zwalczanie terroryzmu jako jeden z celów polskiej polityki zagranicznej

W dniu 15 lutego 2006 r. Stefan Meller, Minister Spraw Zagranicznych RP przedstawił w Sejmie „Informację Rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2006 r.”. W swoim wystąpieniu znaczną uwagą poświęcił wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zapewniania pokoju na świecie, które stoją przed Polską i jej sojusznikami.
Sam fakt poświęcenia znacznej części jednego z najważniejszych wystąpień Ministra Spraw Zagranicznych w roku tym zagadnieniom należy uznać za godny uwagi. W dobie zmieniających się, dynamicznych i w sposób

więcej
Opublikowany 01.12.2008 | 0 komentarzy » | Artykuł w: Terroryzm międzynarodowy