Wygrana Hamasu w wyborach palestyńskich

Organizacje terrorystyczne powstają i prowadzą swoje działania nie w oderwaniu, a w ścisłym związku z otaczającą je rzeczywistością: polityczną, społeczną i gospodarczą. Swoje cele i dążenia, tak jak wszystkie ustrukturyzowane byty, muszą dostosować do warunków funkcjonowania. Nie jest możliwe zdobycie społecznego poparcia, finansowej pomocy, czy szans na kontynuację swojego istnienia bez pozostawania w kontekście społeczno – politycznym, który nadaje sens ich istnieniu.
Organizacje terrorystyczne wbrew pozorom nie dążą do totalnej destrukcji. Destrukcja jest dla nich tylko

więcej
Opublikowany 01.12.2008 | 0 komentarzy » | Artykuł w: Terroryzm międzynarodowy

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie zwalczania terroryzmu

W dobie procesów globalizacyjnych niewiele zjawisk, które możemy obserwować zachowuje skalę lokalną – a nawet skalę krajową. Wiek XX i XXI to czas, w którym powstało i upowszechniło się pojęcie „problemów globalnych”, początkowo definiowanych w odniesieniu do ekologii, później stopniowo rozszerzanych na coraz to nowe dziedziny życia społecznego i politycznego. Wraz z nastaniem czasu, w którym polityka na arenie krajowej to tylko niewielki wycinek

więcej
Opublikowany 01.12.2008 | 0 komentarzy » | Artykuł w: Terroryzm międzynarodowy