Informacje o mnie

Krzysztof Liedel

ur. 25 czerwca 1969
tel. +48 793 420 227
e-mail: krzysztof.liedel@gmail.com; kliedel@civitas.edu.pl

Miejsce pracy:

Doświadczenie zawodowe:

Edukacja:

Odbyte staże i kursy:

UCLAT: Jednostce ds. Koordynacji Walki z Terroryzmem we Francji,

GTAZ: Wspólnym Centrum ds. Walki z Terroryzmem w RFN,

JTAC: Wspólnym Centrum Analiz Terroryzmu w Wielkiej Brytanii,

NCTC: Narodowym Centrum Kontr-terrorystycznym w USA.

Dodatkowe informacje:

DOROBEK NAUKOWY

KSIĄŻKI

ARTYKUŁY (w publikacjach zwartych)

ARTYKUŁY