Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego

Terroryzm międzynarodowy jest to zjawisko, które narodziło się znacznie wcześniej, nim zostało powszechnie uznane za rzeczywiste zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa państw. Świadomość jednak tego, czym to zjawisko jest w rzeczywistości obudziły dopiero wielkie zamachy skierowane przeciwko jednemu z największych mocarstw współczesnego świata – Stanom Zjednoczonym Ameryki Północnej.
Mało kto przed zamachami 11 września 2001 r. zastanawiał się nad naturą terroryzmu, a już z całą pewności nie robili tego tzw. „zwyczajni ludzie”. Terroryzm pozostawał poza

więcej
Opublikowany 01.12.2008 | 0 komentarzy » | Artykuł w: Terroryzm międzynarodowy

Terroryzm a media – regulacje rady europy

Państwa toczące walkę z terroryzmem międzynarodowym stają przed podwójnym wyzwaniem. Pierwszym z nich jest osiągnięcie zamierzonego celu w postaci likwidacji bezpośredniego zagrożenia, jakie dla ich obywateli, bezpieczeństwa i stabilności kraju stanowi terroryzm i akty terrorystyczne. Drugim zagrożeniem jest obranie takich metod walki z tym zjawiskiem, które nie zniszczą, ani nie naruszą demokratycznego porządku, na którym opiera się zachodni ład międzynarodowy.
Jedną z podstaw tego ładu, umożliwiających demokratyczną kontrolę nad działaniem demokratycznych instytucji, jest swoboda wypowiedzi. Mechanizm

więcej
Opublikowany 01.12.2008 | 0 komentarzy » | Artykuł w: Terroryzm międzynarodowy