Udział polski w koalicji antyterrorystycznej

Po roku 1989 Polska znalazła się w sytuacji określanej mianem „próżni bezpieczeństwa”. Rozpad bloku wschodniego przynosząc wolność polityczną i gospodarczą pozostawił Polskę bez jakiegokolwiek zabezpieczenia bezpieczeństwa w jego najbardziej podstawowym, militarnym wymiarze.
Z tego powodu polskie władze musiały dokonać wyboru ugrupowania regionalnego bądź globalnego, z którym Polska mogłaby związać się więzami sojuszniczymi w celu zabezpieczenia krajowi możliwości pokojowego rozwoju. W europejskiej geografii bezpieczeństwa istniały dwie opcje: jedna z nich wiązała się ze zwróceniem się na zachód

więcej
Opublikowany 01.12.2008 | 0 komentarzy » | Artykuł w: Terroryzm międzynarodowy

Terroryzm XXI w.

Terroryzm XXI w. to zjawisko, z którym stykamy się coraz częściej. Jak w wypadku wielu innych zjawisk nowych czasów odmienność jego tkwi przede wszystkim w skali, z jaką uderza on w rzeczywistość i podstawy współczesnego ładu społecznego. We współczesnym świecie wszystko jest większe: w pogoni za kolejnymi osiągnięciami i sprawami dnia codziennego tracimy wrażliwość na otaczające nas zjawiska, coraz trudniej jest przebić się z przekazem do współczesnego człowieka. Im trudniejsze jest to zadanie, tym drastyczniejszych

więcej
Opublikowany 01.12.2008 | 0 komentarzy » | Artykuł w: Terroryzm międzynarodowy